EELKOOLIEAS ON MÄNG LAPSE ARENGU ALLIKAS

Standard
EELKOOLIEAS ON MÄNG LAPSE ARENGU ALLIKAS

HUVI OÜ

Eelkooliealise lapse

lugemis- ja kirjutamisoskuse areng läbi mängu.

EELKOOLIEAS ON MÄNG LAPSE ARENGU ALLIKAS!

Märksõnad: vaatlemine, uurimine, võrdlemine.

Uute teadmiste praktiline kasutamine mängus.

Lapsed omandavad alusoskusi täiskasvanu ja laste ühistegevustes, mis on mängulised, mitmekesised, huvitavad ja milles on kasutatud näitematerjale

Arendavad mängud. www.lugemishuvi.ee

1.

 

Bingo Bingo “Sõbrad”

Häälikumäng „Sõbrad“

Õpitakse:

 • Mis häälikuga sõna algab
 • Sõnas häälikut leidma
 • Sõnas häälikuid kuulama (esineb või mitte)

 

 1. TÄHEMÄNGUD

Tähe bingo Tähe bingo

 1. BINGO!
 2. LEIA SAMASUGUNE TÄHT!
 3. TÄHED RITTA!
 4. MILLINE TÄHT ON KADUNUD?
 5. TÄHTEDE MEMORIIN
 6. TÄHESTIK

Eesmärgid:

 • Õpetada tundma häälikuid ja tähti, kujundada seoseid häälikute ja tähtede vahel.

Õpitakse

 • Tundma tähti
 1. „BUSS“

Buss p2

Eesmärgid:

 • Õpetada tundma häälikuid ja tähti, kujundada seoseid häälikute ja tähtede vahel.
 • Harjutada esimese ja viimase hääliku leidmise oskust
 • Arendada sõnavara
 • Arendada lugemisoskust

Õpitakse

 • Leidma antud tähega sõnu
 • Tundma tähti
 • Lugema kolme-kuni neljatähelisi sõnu.
 1. Tähedoomino

  Tähedoomin Tähedoomin

Õpitakse:

 • Mis häälikuga sõna algab
 • Sõnas häälikut leidma
 • Sõnas häälikuid kuulama (esineb või mitte)

 

 

6. „Kass…

View original post 89 more words

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s